Combinatietest

Met dit onderzoek wordt de kans berekend op het krijgen van een kindje met downsyndroom.           
Het geeft dus geen zekerheid over het krijgen van een kindje met downsyndroom.

Deze test bestaat uit twee onderzoeken:

• Een bloedonderzoek bij u, in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap. Echter het meest optimale moment om het bloed te laten bepalen ligt rond de 10 week.
• Een nekplooimeting bij het kind. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt in de periode tussen 11+5 en 14 weken zwangerschap.

Wat houdt deelname voor u in?
klik voor meer informatie op de balk


Voorafgaand aan deze test hoort, tussen u en de verloskundige zorgverlener, uitgebreid besproken te zijn wat deze test precies inhoudt.


Trisomie 18 (edwardsyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) zijn zeer ernstige chromosoomafwijkingen die aangetroffen kunnen worden bij foetussen met een verhoogde kans op downsyndroom. Door de kansberekening van de combinatietest iets te verfijnen kunnen we ervoor zorgen dat deze ernstige afwijkingen niet of nauwelijks meer gemist worden.


Ook kunt u ervoor kiezen alleen de kansberekening naar downsyndroom te laten doen. Het is niet mogelijk om alleen de kans op edwardsyndroom en patausyndroom te bepalen. Dit laatste is alleen mogelijk in combinatie met de kansberekening op downsyndroom. Hoofddoel van de combinatietest blijft bepaling van de kans op downsyndroom.


Wij streven er in ons screeningscentrum naar dat de uitslag van het bloedonderzoek bekend is, op het moment dat het onderzoek naar de nekplooi wordt uitgevoerd. Wanneer dit het geval is, kan de berekening van de kans op het krijgen van een kindje met downsyndroom, direct aansluitend op het echo-onderzoek plaatsvinden. Deze uitslag wordt u ter plekke meegedeeld.


In Nederland wordt gesproken over een verhoogde kans bij een uitslag van 1: 200. Indien uw uitslag een verhoogde kans laat zien, komt u in aanmerking voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek geeft zekerheid of uw kind downsyndroom heeft. Indien u gebruik wilt maken van vervolgonderzoek verwijzen wij, of uw eigen verloskundige hulpverlener, u door naar een centrum voor prenatale diagnostiek.        

U krijgt daar informatie en de keuze uit twee onderzoeken:


 • Vlokkentest
 • Vruchtwaterpunctie


Bovenstaande onderzoeken geven een kleine kans op een miskraam. Zo'n 3 à 4 miskramen per 1000 onderzoeken. Voor meer informatie kijk ook op: www.rivm.nl downscreening  


Vanaf 1 april 2014 is er de mogelijkheid voor zwangeren die een verhoogde kans hebben bij de combinatietest, om gebruik te maken van het NIPT onderzoek. (Niet-Invasieve Prenatale Test)
De NIPT is een onderzoek waarbij uit het moederlijke bloed met grote zekerheid kan worden vastgesteld of de moeder zwanger is van een kindje met downsyndroom.
Ook wordt er gekeken naar twee andere chromosomale afwijkingen; edwards- en patausyndroom.
 

Per 1-1-15 gelden er door wetswijzigingen andere vergoedingsvoorwaarden voor de combinatietest. Informeer daarom zelf bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. De combinatietest wordt direct na het onderzoek per pin afgerekend. (tarief 2017 € 167, 87 bij een eenling zwangerschap. Bij een  meerlingzwangerschap komen de kosten bij elk volgend kind op € 102,24)

 

 

Nekplooimeting

Lengtemeting foetus