20 weken echo

Wat is de 20-weken echo?
Sinds 2007 wordt aan elke zwangere een 20-weken echo aangeboden. Deze wordt door de zorgverzekeraar vergoed.
De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen en de groei van het ongeboren kind. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta beoordeeld. Naast het structureel onderzoek kan bij de 20-weken echo ook naar het geslacht gekeken worden. Is het geslacht echter niet zichtbaar, is dit geen reden om de 20-weken echo te herhalen, omdat dit niet het eigenlijke doel is van dit onderzoek.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo: klik voor meer informatie op de balk


Voordelen:
• Bij sommige afwijkingen kan de opvang van het kind beter geregeld worden, indien de afwijking al voor de bevalling bekend is.
• U krijgt de mogelijkheid u voor te bereiden op de komst van een kindje met een afwijking.
• Indien zeer ernstige afwijkingen worden gevonden, is er de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te laten breken.


Nadelen:
• Niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige omdat ze te klein of te onduidelijk zijn. Andere omdat ze pas later in de zwangerschap ontstaan.
• Soms is de betekenis van een afwijking niet meteen duidelijk en is vervolgonderzoek nodig. Dit kan veel onrust veroorzaken.
• In een enkel geval wordt op de echo een afwijking gezien, die er na de geboorte niet blijkt te zijn.


Voor meer informatie kijk ook op: www.rivm.nl 20 weken echo


Afspraken
U maakt zelf een afspraak voor de 20-weken echo.

EchoNOP is voor de regio Dronten, Emmeloord, Urk en Lelystad op werkdagen telefonisch te bereiken van 9.00-12.00 uur, via tel. : 0527-614136. Zwangeren uit de regio Harderwijk kunnen EchoNOP op werkdagen tussen 9.00- 17.00 uur bereiken via tel.: 0341-772728.

Bel op tijd voor een afspraak, vanaf 16 wkn zwangerschapsduur, zodat wij zoveel mogelijk aan uw wensen kunnen voldoen.
Voor het onderzoek dient u een geldig pasje/polisblad van uw zorgverzekeraar mee te nemen. Ook krijgt u van uw verloskundige hulpverlener een echo-aanvraagformulier voor ons mee, die wij bij het onderzoek innemen. Een zwangerschapskaart meenemen is wenselijk.
Gezien de aard en de tijdsduur van het onderzoek is het raadzaam om alleen met uw partner, zonder kinderen, naar het onderzoek te komen.
U kunt een gemaakte afspraak afzeggen tot 24 uur van tevoren. Daarna worden kosten in rekening gebracht.

 

Het beentje bij 20 weken

Wervelkolom bij 20 weken

 

 

 

 

 

 

Profiel bij 20 weken

Vier kamers van het hart 20 weken