Licentie

Voor de uitvoering van prenatale screening, dwz de ETSEO (13 weken echo) en de TTSEO (de 20-weken echo) heeft EchoNOP een contract met het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG). Dit contract houdt in dat de echoscopisten en de praktijk voldoen aan de eisen die aan de uitvoering van prenatale screening gesteld worden.

Voor het behoud van de licentie, wordt de Echopraktijk om de 2 jaar gevisiteerd door het UMCG. De laatste visitatie was in mei 2022. De volgende visitatie zal in 2024 plaatsvinden. 

relevant description of image