Licentie

Voor de uitvoering van prenatale screening, dwz de ETSEO (13 weken echo) en de TTSEO (de 20-weken echo) heeft EchoNOP een contract met het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG). Dit contract houdt in dat de echoscopisten en de praktijk voldoen aan de eisen die aan de uitvoering van prenatale screening gesteld worden.

Voor het behoud van de licentie, wordt de Echopraktijk om de 2 jaar gevisiteerd door het UMCG. De laatste visitatie was in april 2020. De volgende visitatie zal in 2022 plaatsvinden.

Voor het behoud van de licentie, wordt de Echopraktijk om de 2 jaar gevisiteerd door het UMCG. De laatste visitatie was in maart 2018. De volgende visitatie staat gepland voor april 2020.